LaDílna je nezávislý prostor pro terapii, osobnostní růst a sebereflexi

poskytujeme:

 • individuální terapii 

  jako doplnění psychiatrické léčby nebo jako formu sebepoznání, která směřuje k lepšímu využití vlastních možností, pochopení osobních potíží, hledání jejich řešení a je jednou z cest k plnějšímu žití; terapie je založená na spolupráci klienta a terapeuta na dohodnuté zakázce, terapie může mít dlouhodobější charakter; formy terapeutické práce se liší podle zaměření terapeuta (KBT, PCA, Gestalt, muzikoterapie)

 • skupinovou terapii    
  pro lidi s potížemi v oblasti mezilidských vztahů a/nebo s potížemi přijmout sebe sama - každou středu  16:45 -18:15 (noví zájemci o vstup do skupiny se vždy předem domluví na úvodním informativním setkání s  terapeuty Janou Eismanovou a/nebo Miroslavem Gažákem)
                                         

adresa:

 • Houškova 24
 • Plzeň - Slovany                                                 

v LaDílně působí:

Mgr. Jana Eismanová

 • terapeutka, psychiatrická sestra (www.plzen-terapie.cz)
 • tel.:  603 901 175
 • Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala obor Psychosociální studia na UK v Praze, v roce 2010 ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach). Pracovní zkušenosti sestry získala na oddělení JIP a v hospicu. Dlouhodobě se věnuje individuální i skupinové práci s duševně nemocnými a jejich rodinami (PN Bohnice Praha, Ledovec Plzeň). V roce 2013 založila spolu s kolegy terapeutický prostor LaDílna, kde vede terapeutickou skupinu a věnuje se individuální terapii. V roce 2016 dokončila specializační vzdělávání v oboru psychiatrická sestra. Mimo jiné pracuje jako lektorka a zabývá se prací s tělem prostřednictvím flamenkového tance, kterému se věnuje od roku 2010. V roce 2018 ukončila dvouletý  Gestalt výcvik ve Středisku komplexní terapie Liberec. Aktuálně pracuje jako psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví.

Mgr. Kateřina Fajtová

 • psycholog, terapeut (vlastní web)
 • tel.: 603 533 843     
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia pracuje v Pedagogicko psychologické poradně v Plzni jako psycholog a věnuje se zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli má také zkušenosti se skupinami, ale i například přednášením, pořádáním workshopů a teambuildingových aktivit. Mimo své zaměstnání získává zkušenosti především ve zdravotnictví. V Remediu absolvovala kurz Komunikačních dovedností a akreditovaný výcvikový kurz Krizová intervence. Aby mohla nabídnout svým klientům také kvalitní podpůrnou terapii, od roku 2010 prochází výcvikem v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT).

hrazení služeb:

 • poradenské a konzultační služby poskytujeme na základě živnostenského oprávnění a jsou plně hrazeny  klienty 
 • cena a délka konzultační hodiny  může být u jednotlivých terapeutů odlišná
 • poplatek za místo v terapeutické skupině  je stanoven paušálně: 1000Kč/měsíc