LaDílna je nezávislý prostor pro terapii, osobnostní růst a sebereflexi

                         ..poskytujeme

  • individuální terapii 

    jako doplnění psychiatrické léčby nebo jako formu sebepoznání, která směřuje k lepšímu využití vlastních možností, pochopení osobních potíží, hledání jejich řešení a je jednou z cest k plnějšímu žití; terapie je založená na spolupráci klienta a terapeuta na dohodnuté zakázce, terapie může mít dlouhodobější charakter; formy terapeutické práce se liší podle zaměření terapeuta (KBT, PCA, Gestalt, muzikoterapie)

  • skupinovou terapii - AKTUÁLNĚ NABÍZÍME MOŽNOST VSTUPU DO SKUPINY JEN PRO MUŽE   
    pro lidi s potížemi v oblasti mezilidských vztahů a/nebo s potížemi přijmout sebe sama - každou středu  16:45 -18:15 (noví zájemci o vstup do skupiny se vždy předem domluví na úvodním informativním setkání s  terapeuty Janou Eismanovou nebo Olegem Maischeiderem)
  • skupinu pro pracovníky v pomáhajících profesích- AKTUÁLNĚ NENABÍZÍME                                                                                  určena pro zdravotní sestry, ošetřovatele, sociální pracovníky, pracuje s osobními i profesními tématy (např. burnout syndrom,konflikty  na pracovišti, regenerace sil aj.), reaguje na absenci "emocionálního ošetření" zejména zdravotnického personálu. Koná se každé 1. úterý v měsíci (noví zájemci o vstup do skupiny se vždy musí registrovat u Jany Eismanové)
  • ženskou skupinu - PŘIPRAVUJEME


                                       ::: adresa
                                                       Houškova 24
                                                       Plzeň - Slovany

v LaDílně pracují..

Mgr. Jana Eismanová

terapeutka, psychiatrická sestra (www.plzen-terapie.cz)

tel.:  603 901 175

Mgr. Kateřina Fajtová

psycholog, terapeut (vlastní web)

tel.: 603 533 843

Oleg Maischeider

terapeut, lektor

tel.: 704 266 567                 

                    ::: hrazení služeb

poradenské a konzultační služby poskytujeme na základě živnostenského oprávnění a jsou plně hrazeny  klienty 

cena a délka konzultační hodiny  může být u jednotlivých terapeutů odlišná

poplatek za místo v terapeutické skupině  je stanoven paušálně: 1000Kč/měsíc


o nás            :::

Jana Eismanová

Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala obor Psychosociální studia na UK v Praze, v roce 2010 ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach). Pracovní zkušenosti sestry získala na oddělení JIP a v hospicu. Dlouhodobě se věnuje individuální i skupinové práci s duševně nemocnými a jejich rodinami (PN Bohnice Praha, Ledovec Plzeň). V roce 2013 založila spolu s kolegy terapeutický prostor LaDílna, kde vede terapeutickou skupinu a věnuje se individuální terapii. V roce 2016 dokončila specializační vzdělávání v oboru psychiatrická sestra. Mimo jiné pracuje jako lektorka a zabývá se prací s tělem prostřednictvím flamenkového tance, kterému se věnuje od roku 2010. V roce 2018 ukončila dvouletý  Gestalt výcvik ve Středisku komplexní terapie Liberec. Aktuálně pracuje jako psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví.
 
 Katka Fajtová


Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia pracuje v Pedagogicko psychologické poradně v Plzni jako psycholog a věnuje se zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli má také zkušenosti se skupinami, ale i například přednášením, pořádáním workshopů a teambuildingových aktivit. Mimo své zaměstnání získává zkušenosti především ve zdravotnictví. V Remediu absolvovala kurz Komunikačních dovedností a akreditovaný výcvikový kurz Krizová intervence. Aby mohla nabídnout svým klientům také kvalitní podpůrnou terapii, od roku 2010 prochází výcvikem v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT).

 

Oleg Maischeider

Gestalt terapeut, úzce spolupracuje s Ligou Otevřených Mužů jako lektor programu Mužská cesta.  V současné době terapeuticky pracuje s osobami, které mají duševní onemocnění v plzeňské organizaci Ledovec. V minulosti pracoval v adiktologických poradenských službách a v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí. Od roku 2017 studuje obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V LaDílně nabízí možnost individuální terapie a také se spolu s Mgr. Janou Eismannovou  podílí na vedení  terapeutické skupiny.