LaDílna
terapeutický prostor

LaDílna

terapie, supervize, couching

nabídka služeb

O nás

Jsme tři terapeutky sdružené v terapeutickém prostoru Ladílna.

terapeutka, supervizorka

Jana Eismanová

Vystudovala jsem UK v Praze v oboru Psychosociální studia, v roce 2010 jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach), od té doby provozuji vlastní praxi v individuální a skupinové terapii. Dlouhodobě jsem pracovala s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Ledovec. V roce 2018 jsem ukončila dvouletý výcvik v Gestalt terapii ve Středisku psychosomatické medicíny v Liberci. Od roku 2020 jsem frekventantkou supervizního výcviku ČIS a věnuji se supervizi. V roce 2005 jsem propadla kouzlu flamenkového tance a nově se zaměřuji i na jeho terapeutický potenciál.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii ČAP a členkou Českého institutu pro supervizi ČIS.

www.plzen-terapie.cz

terapeutka, koučka

Jitka Švíglerová

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu v Plzni, obor všeobecné lékařství. V roce 2003 jsem dokončila pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii. Dále jsem absolvovala výcviky v katatymně imaginativní psychoterapii, klinické hypnóze, autogenním tréninku, koučování a integrativní psychoterapii, kterou nejvíce využívám při práci s klienty. Integrativní psychoterapie by se dala popsat jako terapie „šitá na míru“ klienta podle jeho typu osobnosti, životního příběhu a aktuálních potřeb. Kromě práce s klienty pracuji také jako lektor sebezkušenostního výcviku ve Skálově institutu (https://www.skaluvinstitut.cz/).

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii ČAP.

muzikoterapeutka

Jana Fojtíčková

Vystudovala jsem magisterské studium muzikoterapie na UPOL, matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, dokončuji si psychoterapeutické vzdělání na PVŠPSS. Od roku 2018 mám vlastní psychoterapeutickou a od roku 2008 muzikoterapeutickou praxi, psychoterapeutický výcvik mám v Daseins analýze a aktivní imaginaci. Nabízím psychoterapii, individuální muzikoterapii a hlubokou relaxaci na rezonančním křesle. Dlouhodobě pracuji jako sociální pracovnice s lidmi s duševním onemocněním. Muzikoterapii jsem provozovala 5 let v komunitních službách, 5 let v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a nyní pracuji na psychiatrické klinice ve fakultní nemocnici v Plzni a v Domově sv.

Aloise.

Jsem profesní členka České muzikoterapeutické asociace CZMTA a jsem v Radě CZMTA.

www.janafojtickova.cz

kontakt

LaDílna


Pražská 11, Plzeň 

603 901 175 Jana Eismanová
603 327 139 Jitka Švíglerová
776 155 642 Jana Fojtíčková

jana.eismanova@gmail.com
jitka.sviglerova@email.cz 
fojtickova@volny.cz